Η ιστορία μας

Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για την κληρονομιά μας και την ανάπτυξη της εταιρεία μας. Σε όλη την πορεία της ιστορίας μας, η αφοσίωση των μελών της ομάδας μας συνέβαλαι καθοριστικά στο να εξελιχθούμε στην εταιρεία που είμαστε σήμερα.